Nämnd   Ombud till föreningsstämmor med Kommuninvest ek för
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ombud FALKENBERG
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Ombudsersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46