Nämnd   Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
2021-05-20 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stig Agnåker (C) Ledamot
Anita Andersson (KD) Ledamot
Monika Eriksson (KD) Ledamot
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Claes Bertil Claesson (C) Ersättare
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
Jonathan Limén (L) Ersättare FALKENBERG
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46