Nämnd   Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Agbrant (M) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Karl Gustaf Carlzon (S) Ledamot FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ordförande
Maria Larsson (C) Ledamot
Dahn Persson (S) 1:e vice ordförande FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rikard Cavallini (L) Ersättare
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Ersättare FEGEN
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46