Nämnd   Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mattias Björding (S) Gode män
Bo Gustafsson (M) Gode män
Hans Johansson (C) Gode män ULLARED
Anders Malmström (L) Gode män FALKENBERG
Yvonne Nilsson (S) Gode män FALKENBERG
Mikael Salomonsgård (S) Gode män
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46