Nämnd   Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
2019-05-01 -- 2023-04-30 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Revisionstjänst Falkenberg AB Opolit Auktoriserad revisor
Vagn Abel (MP) Ordförande
Björn Bengtsson (S) Ledamot FALKENBERG
Johan Idmark (M) Vice ordförande
Jan Johansson (C) Lekmannarevisor FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) Ombud
Dahn Persson (S) Ledamot FALKENBERG
Conny Wernersson (C) Ledamot ULLARED
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anneli Andelèn (C) Suppleant för ombud FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Suppleant för lekmannarevisor FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46