Nämnd   Revisorer för granskning av kommunens verksamheter
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan Johansson (C) Ordförande FALKENBERG
Gösta Svensson (S) Vice ordförande FALKENBERG
Per Ekbom (M) Revisor
Anders Malmström (L) Revisor FALKENBERG
Carina Ejdestig (KD) Revisor FALKENBERG
Jan Berge (MP) Revisor MORUP
Hans Wieslander (V) Revisor
Jan Nilsson (SD) Revisor
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47