Nämnd   Patientnämnden i Halland
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Margareta Warnholtz (M) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Josefine Hedin (SD) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47