Nämnd   Överförmyndarnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Fagerström (L) Ordförande FALKENBERG
Micheline Atallah Chahoud (C) Ledamot
Ingegerd Rönnbäck (S) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Majvor Wallin (S) Ersättare ÄLVSERED
Rune Samuelsson (M) Ersättare FALKENBERG
Sven-Olof Myrén (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43