Nämnd   Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) 1:e vice ordförande
Anneli Andelèn (C) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Björn Jönsson (S) Ledamot ULLARED
Ninni Gustavsson (M) Ledamot ULLARED
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Markus Jöngren (MP) Ersättare FALKENBERG
Lars Fagerström (L) Ersättare FALKENBERG
Per Johansson (C) Ersättare FALKENBERG
Göran Janko (M) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43