Nämnd   Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
2021-05-20 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Anita Andersson (KD) Ledamot
Stig Agnåker (C) Ledamot
Monika Eriksson (KD) Ledamot
Ersättare (4)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
Helena Enqvist (S) Ersättare FALKENBERG
Jonathan Limén (L) Ersättare FALKENBERG
Claes Bertil Claesson (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46