Nämnd   Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ordförande
Anita Andersson (KD) Ledamot GLOMMEN
Stig Agnåker (C) Ledamot
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gert Persson (M) Ersättare FALKENBERG
Helena Enqvist (S) Ersättare
Jonathan Esbjörnsson (L) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2020-08-09 21:00:43