Nämnd   Krisledningsnämnd
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Svensson (S) Ordförande FALKENBERG
Rebecka Kristensson (S) 1:e vice ordförande
Anneli Andelèn (C) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Ninni Gustavsson (M) Ledamot ULLARED
Björn Jönsson (S) Ledamot ULLARED
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars Fagerström (L) Ersättare FALKENBERG
Per Johansson (C) Ersättare FALKENBERG
Georgia Ferris (KD) Ersättare
Göran Janko (M) Ersättare FALKENBERG
Markus Jöngren (MP) Ersättare FALKENBERG
 
Uppdaterad 2021-10-24 21:00:46