Nämnd   Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Georgia Ferris (KD) Ordförande
Dahn Persson (S) 1:e vice ordförande FALKENBERG
Lars Agbrant (M) 2:e vice ordförande FALKENBERG
Maria Larsson (C) Ledamot
Karl Gustaf Carlzon (S) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Rikard Cavallini (L) Ersättare
Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Ersättare FEGEN
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47