Nämnd   Kommunfullmäktiges valberedning
2018-10-15 -- 2022-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Marcelle Farjallah (S) Ordförande FALKENBERG
Stig Agnåker (C) Vice ordförande
Filip Bertilsson (M) Ledamot FALKENBERG
Lars Fagerström (L) Ledamot FALKENBERG
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Anita Gidén (V) Ledamot
Markus Jöngren (MP) Ledamot FALKENBERG
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Håkan Johansson (M) Ersättare FALKENBERG
Mikael Hallberg (V) Ersättare
Björn Jönsson (S) Ersättare ULLARED
Anette Ivarsson (C) Ersättare TORUP
Stefan Johansson (SD) Ersättare
Jonathan Esbjörnsson (L) Ersättare FALKENBERG
Emily Crowe (KD) Ersättare
Susanne Råbius (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2019-08-24 21:00:30