Nämnd   Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel i Halland
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anita Andersson (KD) Ledamot
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Kerstin Rosell (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47